1/9/2017


สมัครลงทะเบียนปรุะกันสุขภาพกับ Healthcare.gov
 Marketplace (โอบามาแคร์) กับหน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมาย - CPACSClick for more information (ภาษาไทย)!

Click for N400 infomation! (English)!

Click for map! (ภาษาไทย)! 

(TBD)

DEC 

2017


The Thai Association of Georgia has become tax exempt under Internal Revenue codes section 501(c) (3) since the end of 2012.

Loy Krathong- งานลอยกระทง

at Wat Buddha Bucha  
3094 Rainbow Drive, Decatur, GA 30034
8:00 A.M. to 3:00 P.M.

งานสารถไทย  Sart Thai Festival
at Wat Buddha Bucha  

3094 Rainbow Drive, Decatur, GA 30034
Time : 9:00-13:00 event Calendar

Current events

If a picture is worth a thousand words, then let us share our heritage with you.

Thai Night 2016
When & Where: ​TBD ​


25

Sep

2016


(TBD)

​Nov

​2016

  ©   2014 Thai Association of Georgia ,Inc., all rights reserved.

17

SEP

2016


4/22/2018

TAG ​​Bowling
at I Luv Bowling

4500 Satellite Blvd, Duluth, GA 30096

at noon
9/9/2017
1/30/2017

พระราชนิพนธ์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยทั้งแผ่นดินอาจไม่เคยอ่าน !!!

คลิก http://dhamma-media.blogspot.com/2016/10/blog-post_33.html